11.06.2016

Mistrzostwa! 22 milionerów kopie wesoło piłkę. Biedota patrzy z trybun i śpiewa piosenki.