17.06.2016

Człowiek to ofiara losu z syndromem sztokholmskim.