15.11.2015

Nawet jeśli sprawcą tragicznych w skutkach, paryskich zamachów był muzułmanin, to obarczanie winą 1,6 miliarda wyznawców islamu ma mniej więcej tyle samo sensu co pochowanie wszystkich mieszkańców Francji.