15.02.2015

Mnisi chodzą boso i palą ćmiki. A jak nie palą ćmików to stać ich na sandały.