01.12.2014

Sztuka nie jest produktem. Sztuka jest usługą.