04.08.2014

Nie cieszmy się nadmiernie z przynależności do jakiejkolwiek grupy. Już sam fakt, że jesteśmy ludźmi powinien wzbudzać w nas obrzydzenie.