04.03.2014

Pamiętam, że od pierwszych dni mojej edukacji, przerażało mnie to, co nastąpi po jej zakończeniu. Myśl o maturze z matematyki i zasadniczej służbie wojskowej nękała mnie przez długie lata. Kiedy zdruzgotany kończyłem liceum, zrezygnowano z obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki i wprowadzono wojsko zawodowe. Kto dziś zapłaci za moje valium i prozak?