21.03.2014

Dopóki stać Cię na strawę, miękkie łoże i opłacenie karty bibliotecznej, bezrobocie jest poezją.