08.02.2014

Muzyka w miejskich toaletach to nie tyle uszlachetnienie rytuału defekacji, co pułapka na melomanów. Choćbym nie wiem jak się śpieszył, V symfonii Mahlera lubię wysłuchać przynajmniej do pierwszych taktów Rondo-Finale (D-dur).