26.02.2014

Gdy sytuacja zmusza Cię do odwrotu, stajesz się zbiegiem okoliczności.