24.01.2014

Wzorce, reguły, nakazy, zakazy w sztuce. Istnieją po to, by je łamać, opatrywać w gips i zapisywać grubym markerem.